Category Archives: Máy Ricoh Báo Lỗi SC

Máy Ricoh MPC6003 Báo Lỗi SC

Máy Ricoh MPC6003 Báo Lỗi SC

Máy Ricoh MPC6003 Báo Lỗi SC Báo lỗi sc 101-02:  Lamp Error (LED illumination adjustment) LED error was detected. Lỗi đèn (điều chỉnh độ sáng đèn LED) Đã phát hiện lỗi đèn LED.  Nguyên nhân: Đèn LED bị lỗi IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi Lỗi tín hiệu nguồn Biện pháp khắc phục: […]

Máy Ricoh Báo Lỗi SC590

MAY RICOH BAO LOI SC 590

Máy Ricoh Báo Lỗi SC590 là Lỗi đầy bình mực thải Description:Toner collection motor error The toner collection motor sensor output does not change for 3 seconds while the toner collection motor is on. Causes:• Motor lock due to obstruction • Motor driver board defective • Motor connection loose, defective • Toner collection motor sensor disconnected, […]

Máy Ricoh Báo Lỗi SC555

Máy Ricoh Báo Lỗi SC555

Cách khắc phục Máy Ricoh Báo Lỗi SC555: Description:Fusing lamp error After the start of the warmup cycle, a fusing lamp was at full power for 1.8 seconds but the hot roller did not turn. Causes:• Thermistor bent, out of position • Fusing lamp disconnected • Circuit breaker opened Máy Ricoh Báo Lỗi SC555 và […]

Máy Ricoh Báo lỗi SC541

MAY RICOH BAO LOI SC 541 (1)

Nguyên Nhân và cách khắc phục Máy Ricoh Báo lỗi SC541: Fusing thermistor open The fusing temperature detected by the center thermistor was below 0°C for 7 sec. • Thermistor open • Thermistor connector defective • Thermistor damaged, or out of position • Fusing temperature –15% less than the standard input voltage Đối với lỗi […]

Máy Ricoh Báo Lỗi SC220

Máy Ricoh Báo Lỗi SC220

Máy Ricoh mp6000, mp7000, mp8000, mp8001 Báo Lỗi SC220 Nguyên nhân: do máy phát hiện không có tia lazer được phát ra từ hệ thống bắn tia lazer( hay còn gọi súng lazer). Description:Laser synchronization detection error The 1st laser synchronization detection unit could not detect the line synchronization signal (DETP0) within 500 ms while […]